Juniors

the American Tennis Academy ... by richie

Juniors

We specialize in Tennis Play and Stay, an international program designed to create better tennis players!

 

Smart training solutions and fun programs increases the changes for juniors to suceed each child fall in love with the sport. Key aspects of the program are: equipment, support and competition.

 

Equipment: the right racket, the right ball and the right court. We don't rush our players to start playing in a full size court. Our best players learn tennis with the equipment that fits their age, length and ability.

 

Support: development requires patient and loving parents that are not afraid to encourage their kids to work hard, help them set goals and allow them to make mistakes.

 

Competition: goes hand in hand with development. We plan tournaments that allow all of our players to experience winning using the talents and abilities that each of them are best at.

 

Rules and Conditions:

 

1.Första prova-på lektionen är alltid kostnadsfri och icke bindande. Full träningsavgift faktureras från och med den andra tennislektionen.

 

2.För varje lektion debiteras 150kr, efter den fjärde veckan debiteras full terminsavgift om ingen avanmälan inkommit dessförinnan.

 

3.Avanmälan är endast giltig om den inkommer skriftligt via email till richie@americantennisacademy före den fjärde terminsveckan. Detta gäller även om eleven under de första fyra veckorna inte deltagit vid alla erbjudna träningstillfällen.

 

4.För att kunna delta i träning hos American Tennis Academy krävs att spelaren är medlem i en tennisklubb. Om inte medlemskap redan finns i en annan klubb så kommer Sköns tennisklubb under terminen att automatiskt skicka ut ett inbetalningskort för medlemskap till spelaren. (100kr/år)

 

5.Minderåriga spelares föräldrar förbinder sig i och med anmälan att tillhandahålla barnet nödvändig utrustning, såsom tennisracket, skor etc. Utrustning kan köpas hos American Tennis Academy eller från annan försäljare, men behöver vara av passande storlek och kvalitét

 

 

Junior Tennis

At the American Tennis Academy we strive to treat our players as individuals rather than a part of the group. We work hard designing trainings that meet their individual needs. Our players practice at the level that is appropriate for their age, skills, goals and ambitions.

 

We offer lessons for junios 4-18 years old. Book a free try out lesson so that we the coaches and your child get the opporrtunity to know each other and find the group that best fit your child.

 

As a pasttime, hobby, or fun acitivty it is OK to start with 1 lesson per week, however, development doesnt really start until the player increases his/her training load.

Fees

1 training/week: 1200kr

2 trainings/week: 2200k

3 trainings/week: 3400kr

 

Sunday’s Tennis Fever: an extra lesson per week for all juniors who play RED & ORANGE TENNIS 15:00-16:00 free of charge. Drop in!